Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Jūrmalā?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

Augustā GASO Jūrmalas iecirknis plāno veikt pazemes gāzesvadu hidroslēga nomaiņu uz bezaku noslēgierīci Slokas ielā 25/27, Dubultos. Darba gaitā tiks atrakts pazemes gāzesvads un veikta gāzesvada montāža. Darbu plānots paveikt 3-4 darba dienu laikā.
Šī projekta realizācija paaugstinās gāzapgādes drošību daudzdzīvokļu māju kvartālā Dubultu mikrorajonā.

No jūlija līdz septembrim Kauguru mikrorajonā vairākām daudzdzīvokļu ēkām paredzēts veikt gāzes ievadu virszemes daļu rekonstrukciju. Darba gaitā rakšanas darbi nav paredzēti. Par veicamo darbu māju iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti.

No oktobra līdz decembrim  paredzēta skapjveida regulēšanas punkta izbūve Bulduros, 13. līnijā. Darba gaitā tiks veikti rakšanas darbi un pazemes gāzesvada izbūve Bulduru prospektā no 12. līnijas līdz 13. līnijai un 13. līnijā no Bulduru prospekta līdz Ernesta Birznieka-Upīša ielai.
Projekta realizācija uzlabos gāzes apgādes stabilitāti Bulduru mikrorajonā.

 

Kāpēc jāmaina vai jālikvidē hidroslēgi?

Pakāpeniski tiek realizēta padomju laikā uzstādīto hidroslēgu demontāža, to vietā uzstādot bezaku noslēgierīces. Zema spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam, kas nav mazsvarīgi: hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.

Kāpēc jāmaina spiediena regulēšanas iekārtas?

Veicot periodiskas gāzes regulēšanas punktu (GRP) apkopes, visai bieži iespējams konstatēt dažādas tehniskas problēmas un defektus, kuru novēršanai nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi un darbs. Daudzu tehnisko problēmu novēršana notiek nekavējoties, taču ir arī tādas, ko iekļauj AS „Gaso” kapitālieguldījumu un plānveida rekonstrukciju programmās. Viss atkarīgs no defektu rakstura, jo tie var būt dažādi: sākot ar bojātu objekta nožogojumu, ko nepieciešams nomainīt, līdz pat būtiskiem regulēšanas iekārtas elementu defektiem, kad ir nepieciešama tūlītēja bojātās detaļas nomaiņa vai pat GRP pilnīga rekonstrukcija.
Gadījumos, kad tas tehniski iespējams, rekonstrukcijas rezultātā GRP aizstāj ar skapjveida gāzes regulēšanas punktu (SGRP). Tādā veidā sistēma tiek padarīta kompaktāka: ja ēku GRP var aizņemt palielu platību, tad skapjveida GRP izvietošanai nevajag vairāk par dažiem kvadrātmetriem. GRP rekonstrukcija ne visos gadījumos saistīta ar dabasgāzes lietotāju atslēgumiem – viss atkarīgs no konkrētās situācijas un GRP izvietojuma gāzapgādes tīklā. Bez tam GRP un SGRP var tikt aprīkoti ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmām (telemetriju), kas ļauj iegūt operatīvos ekspluatācijas  datus  par  dabasgāzes  sadales  tīkla  darbību,  tādējādi  paaugstinot  tā  ekspluatācijas  drošību  un  nodrošinot  savlaicīgu  nestandarta  situāciju  un  avāriju atklāšanu.

Kāpēc jāveic noslēgierīču un dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas un ražotas pirms vairākiem desmitgadēm un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.
Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētus defektus, bojājumus un kopējo tīkla ierīču stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts dažreiz var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs bet pat tehniski neiespējams.
Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīklā ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jaunās noslēgierīces, kā arī ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, samazinās gāzes noplūdes iespēja.

Atpakaļ