Apstiprina jaunos dabasgāzes sadales tarifus

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi AS “Gaso” iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz ieviest fiksētu maksu par pieslēgumu atbilstoši pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi no dabasgāzes patēriņa apjoma. Vienlaikus dabasgāzes sadales cena lielai daļai lietotāju tiks samazināta par 11% līdz 52%. Tarifu projekta kalkulators pieejams mājaslapā www.gaso.lv.

 

“Pēdējo mēnešu laikā noritēja aktīvs un rūpīgs darbs, precizējot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektu. Tikāmies ar Zemnieku Saeimu un Latvijas Siltumuzņēmumu asociāciju, ieklausījāmies uzņēmēju ieteikumos, rezultātā izstrādājām speciālu sezonālo tarifu lauksaimniekiem, kam dabasgāzes resurss nepieciešams vien dažus mēnešus gadā, kā arī atgriezāmies pie esošā patērētāju grupu skaita – astoņām. Tāpat precizējām projektu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas norādēm. Izmaksas izdevās samazināt, pārskatot un efektivizējot uzņēmuma iekšējos procesus, kā arī samazinot administratīvās izmaksas. Gāzes infrastruktūras drošības sadaļa, kas ir mūsu prioritāte un kas skar visus patērētājus, netika aizskarta,” uzsver AS Gaso valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.

 

Apstiprinātais sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projekts ir rūpīgi izsvērts un pārdomāts solis.Kopējā rēķina summa noteikti pieaugs “nulles” klientiem, kam tiek  nodrošināts pieslēgums, bet kas dabasgāzi vispār nepatērē. Mājsaimniecībām, kas dabasgāzi patērē ēdiena gatavošanai, atkarībā no patēriņa, rēķins pieaugs no 1,77 eiro līdz nullei. Savukārt tiem, kas gāzi tērē vairāk, ne tikai ēdiena gatavošanai, bet arī apkurei, siltā ūdens sildīšanai utt. vienā brīdī tarifa mainīgās daļas samazināšana kompensēs fiksētās maksas ieviešanu, un kopējās izmaksas saruks.

 

AS “Gaso” mājaslapā ir pieejams tarifu projekta kalkulators, kurā gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi var aprēķināt savu aptuveno maksājumu par dabasgāzi, tajā skaitā sadales pakalpojumu tarifu.

 

I. Pētersone-Godmane atgādina, ka jauni tarifi nepieciešami, lai pielāgotos esošajai situācijai dabasgāzes tirgū un varētu nodrošināt noteikto dabasgāzes tīkla drošības standartu ievērošanu, veicot nepieciešamās investīcijas gāzes sadales tīkla atjaunošanā un uzturēšanā, lai līdz minimumam samazinātu bīstamu situāciju rašanās iespējas.

 

Ņemot vērā gāzes patēriņa samazināšanos kopš 90. gadu sākuma, maģistrālie un vietējie sadales sistēmas gāzes vadi, kas sākotnēji tika projektēti būtiski lielākām jaudām, patlaban netiek pilnībā noslogoti. Lielai daļai klientu pieslēgumu jaudas vēsturisku iemeslu dēļ neatbilst patēriņam, un tās būtu nepieciešams pārskatīt un efektivizēt.

 

Pēdējos gados novērotas arī energoresursu kopējā patēriņa struktūras izmaiņas – 2016. gadā dabasgāzes patēriņa īpatsvars ir samazinājies līdz 25,4%, bet kurināmās koksnes patēriņa īpatsvars pietuvojies 30%. Salīdzinājumā ar 2008. gadu, kad tika apstiprināti spēkā esošie sadales sistēmas tarifi, sagaidāmais dabasgāzes patēriņš 2018. gadā būs par aptuveni 33% zemāks.

 

Sadales sistēmā vairāk nekā 90% izmaksu ir fiksētas un nav atkarīgas no patērētā dabasgāzes apjoma, jo neatkarīgi no patēriņa ir jānodrošina tīkla uzturēšana, atjaunošana un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi. Atšķirībā no izmaksu sadaļas, AS “Gaso” ieņēmumu daļa līdz šim bija  pilnībā mainīga, jo spēkā esošie, teju 10 gadus vecie tarifi paredz maksu par sadales pakalpojumiem atbilstoši piegādātajam dabasgāzes apjomam. Jaunajā tirgus situācijā, kad sadales sistēmas operatora biznesa modelis, izveidojot jaunu uzņēmumu AS “Gaso”, ir būtiski mainījies, izmaksu un ieņēmumu disbalanss radīja nopietnus riskus kvalitatīvai, stabilai un drošai tīkla uzturēšanai.

 

Lai garantētu gāzes apgādes drošību, vairāk nekā 5200 km garais dabasgāzes sadales tīkls ir pakāpeniski jāatjauno, veicot regulāras investīcijas. Spēkā esošie tarifi ir ne vien novecojuši un neatbilst tirgus situācijai, bet arī rada nevienlīdzīgu situāciju dabasgāzes lietotāju starpā, jo šobrīd vairāk nekā 20 500 klientu irnulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi. Arī šiem “tukšajiem” pieslēgumiem infrastruktūra ir jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā, taču šīs izmaksas pašlaik sedz pārējie dabasgāzes patērētāji.

 

Lai motivētu galapatērētājus efektīvāk izmantot pieslēguma jaudu, nodrošinātu iespējas veikt nepieciešamās investīcijas dabasgāzes sadales tīklā, īstenojot ar likumu noteikto uzdevumu sadales sistēmas operatoram nodrošināt sadales sistēmas drošību, AS “Gaso” ar 1. janvāri ieviesīs divpakāpju tarifu dabasgāzes sadales pakalpojumiem, kas ietver fiksētu komponenti atbilstoši pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi no dabasgāzes patēriņa un mainīgu komponenti atbilstoši piegādātās dabasgāzes apjomam.

 

Līdz šim dabasgāzes patērētāji tika diferencēti pēc to gada patēriņa, neņemot vērā lietotāja pieslēguma jaudu un jaudas izmantošanas efektivitāti. Turpmāk, diferencējot lietotājus, paredzēts ņemt vērā to patēriņu, atļauto slodzi un pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāti. “Sadales operatora uzdevums ir nodrošināt lietotājiem drošu un nepārtrauktu dabasgāzes padevi, neatkarīgi no lietotāja patēriņa profila, un jaunā tarifu struktūra palīdzēs sasniegt šo mērķi,” norāda I. Pētersone-Godmane.

 

Saskaņā ar jauno tarifu projektu patērētājiem, kas dabasgāzi izmanto gāzes plītīm vai siltā ūdens nodrošināšanai, kā arī apkurei (1. un 2. segmenta klienti), ir noteikts vienādots fiksētais maksājums tipiskajām jaudas kategorijām:

  • līdz 6 m3/h fiksētais maksājums veido 1,77 EUR mēnesī;
  • no 6 līdz 10 m3/h fiksētais maksājums veido 6,63 EUR mēnesī;
  • no 10 līdz 16 m3/h fiksētais maksājums veido 10,60 EUR mēnesī.
  • no 16 līdz 25 m3/h fiksētais maksājums veido 16,17 EUR mēnesī;
  • no 25 līdz 40 m3/h fiksētais maksājums veido 24,02 EUR mēnesī;
  • no 40 līdz 65 m3/h fiksētais maksājums veido 39,76 EUR mēnesī.

 

Lielākajiem no mājsaimniecību dabasgāzes patērētājiem, kuriem uzstādītā atļautā slodze ir lielāka par 65 m3/h (tādi ir vien 0,01% no 1. un 2. segmenta klientiem), un rūpnieciskajiem klientiem (3.-8. segments), fiksētais maksājums tiks rēķināts par katru atļautās slodzes vienību. Fiksētās maksas piemērošanai plānots izmantot pieslēguma līgumos ar klientu noteiktās atļautās slodzes vērtību.

 

Piemēram, lielākajiem mājsaimniecību patērētājiem fiksētais maksājums būs 6,30 EUR gadā par katru m3/h, tādējādi lietotājam, kura slodze ir 70 m3/h, fiksētais maksājums būtu 441 EUR gadā, savukārt ar 80 m3/h – 504 EUR gadā utt.

 

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. Akciju sabiedrība “Gaso” ir dibināta 2017. gada 22. novembrī, nodalot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” sadales sistēmas darbību un izpildot Eiropas Savienības un valsts prasības par dabasgāzes sadales sistēmas neatkarības nodrošināšanu. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir “Latvijas Gāze”, AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ