GASO iesniedz dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu grozījumu

Tuvojas noslēgumam pirmais dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu periods, ko 2021. gada 30. aprīlī uz 4,5 gadiem apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - SPRK) un kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Atbilstoši SPRK apstiprinātajā Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā (turpmāk - Metodika) noteiktajam, AS “Gaso” ir tiesības noteikt dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus, ja atbilstoši Metodikai nepieciešams veikt plānoto ieņēmumu vai izdevumu korekciju, kā rezultātā AS “Gaso” ir pārskatījusi un iesniegusi SPRK precizētos dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus. Rezultātā tarifos iekļautās izmaksas nākamajam tarifu periodam palielinās par 22%. Spēkā esošā tarifa izmaiņas visbūtiskāk ir ietekmējis ievērojamais dabasgāzes cenas pieaugums, kā arī lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomu kritums.

2021. gada 30. aprīlī SPRK apstiprināja jaunos dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus, kas spēkā stājās 2021. gada 1. jūlijā. Atbilstoši SPRK apstiprinātajā Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā noteiktajam, AS “Gaso” ir pārskatījusi un iesniegusi SPRK precizētos dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus.

“2021. gada aprīlī sadales sistēmas pakalpojuma tarifi tika apstiprināti ar tā brīža dabasgāzes cenas prognozi vidēji 18 eiro/MWh, kas kopš tarifa apstiprināšanas pieauga pat līdz 1280%. Dabasgāzes cenas pieaugums, ko esam piedzīvojuši šajā laikā, veido lauvas tiesu no izmaksu pieauguma, ko nespējam akumulēt ar uzņēmuma efektivitātes celšanu, ekspluatācijas izmaksu samazināšanu un enerģijas taupības pasākumu īstenošanu. Lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu dabasgāzes sadales sistēmas darbību visā Latvijas teritorijā, vērsāmies SPRK, iesniedzot dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu korekciju, lai sabalansētu tarifā noteiktās prognozes ar realitāti, ar kādu jāsastopas mums visiem kopš 2022. gada 24. februāra,” skaidro AS “Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.

Diferencētā sadales tarifu struktūra netiek mainīta, un korekcijas veiktas visām sadales sistēmas tarifa daļām: tarifu mainīgajai un fiksētajai daļai, kā arī sezonālajam sadales tarifam. Izmantojot apstiprinātā tarifā noteikto izmaksu proporciju, paredzēts, ka izmaksu pieaugumu proporcionāli sedz visas dabasgāzes sadales pakalpojuma lietotāju tarifu grupas.
 
Tarifu fiksētā daļa visām lietotāju grupām pieaugs par 22% gadā, piemēram, mazākajiem patērētājiem (līdz 6 m3/h) izmaksas gadā palielināsies par 7,23 eiro (bez PVN), un attiecīgi tas veidos 39,63 eiro (bez PVN) gadā, nākamās grupas patērētājiem (no 6,1 līdz 10 m3/h) pieaugums būs par 19,89 eiro (bez PVN) gadā un veidos 109,05 eiro (bez PVN) gadā.

Tarifu mainīgās daļas palielinājums katrai patēriņa grupai ir atšķirīgs, jo mainīgās tarifa daļas pieaugumu ietekmē katras tarifu grupas trīs gadu vidējā dabasgāzes patēriņa apjoma izmaiņas.
Iedzīvotājiem, kas dabasgāzi izmanto tikai ēdiena gatavošanai un atrodas tarifu 1. grupā, mainīgās daļas pieaugums plānots līdz 27%, kas monetārā izteiksmē nozīmēs kāpumu par 4,8742 eiro/ MWh (bez PVN) un veidos 22,95 eiro/MWh (bez PVN). Izmaiņas skars arī patērētājus, kuriem piemērots sezonālais tarifs, būtiskāks kāpums plānots 2. un 3. grupas sezonālajiem lietotājiem.

Plānots, ka koriģētie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi spēkā stāsies ar 2023. gada 1. janvāri.

Lai arī liela daļa AS “Gaso” izmaksu pēdējā gada laikā ir pieaugušas, AS “Gaso” regulatīvajā tarifu periodā, kas apstiprināts uz 4,5 gadiem, plāno sasniegt tarifu projektā ietverto 3% efektivitātes rādītāju, sasniedzot 7,5 miljonu eiro ietaupījumu. Papildus apstiprinātajam efektivitātes rādītājam AS “Gaso” jau līdz šim ir veikusi dažādu pasākumu kopumu, lai maksimāli efektīvi izmantotu uzņēmuma resursus un vēl vairāk samazinātu ekspluatācijas izmaksas. Uzņēmumā šogad ir apstiprināts enerģijas taupīšanas rīcības plāns, kura īstenošanas rezultātā AS “Gaso” plāno ietaupīt līdz 2290 tūkst. kilovatstundu (kWh) gadā, tādējādi par 14% samazinot uzņēmuma kopējo enerģijas patēriņu gadā.

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību.

Atpakaļ