GASO iesniedz dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu grozījumu

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) iesniegusi dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu grozījumu projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, gatavojoties diferencēto tarifu struktūras izmaiņām ar 2024. gada 1. janvāri. Tiesības pārskatīt tarifu struktūru starp tarifu periodiem ir gadījumos, ja tiek konstatētas būtiskas lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma vai atļautās slodzes izmaiņas tarifu grupās. GASO norāda, ka ir izpildījušies abi priekšnosacījumi – gan ievērojams lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma samazinājums, gan arī atļautās slodzes izmaiņas tarifu grupās.

Tarifu grozījumu projektā paredzēts, ka fiksētais ikmēneša maksājums mazākajiem patērētājiem (ar atļauto slodzi līdz 6 m3/h)  2024. gadā pieaugs par 1,32 EUR bez PVN mēnesī, bet tarifa mainīgā daļa 1. grupai pieaugs par 0,06 EUR bez PVN/m3. Izmaiņu rezultātā 79 % dabasgāzes plīts lietotāju ikmēneša maksājums pieaugs vidēji par 1,45 EUR bez PVN.

Apkures lietotājam ar vidējo ikmēneša patēriņu 2 500 KWh apkures sezonā mēneša vidējais maksājums pieaugs par 9,32 EUR bez PVN. Nākamās grupas patērētājiem (ar atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 m3/h) fiksētā maksājuma pieaugums būs par 3,22 EUR bez PVN mēnesī.

GASO ir pārskatījusi diferencēto tarifu struktūru saskaņā ar Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku. Izmaiņas tarifos nepieciešamas, jo dabasgāzes cenas vairākas reizes pārsniegušas esošajā tarifu periodā plānoto cenu līmeni, radot papildu izmaksas GASO. Tarifu izmaiņas vēl ir saistītas ar izmaksām nepārtrauktas un drošas dabasgāzes sadales sistēmas darbības nodrošināšanai, kuras GASO nevarēja atgūt tarifu periodā, būtiski samazinoties lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzumam.

“Nevienam nav noslēpums, ka dabasgāzes patēriņš Latvijā ir būtiski samazinājies. Centrālā statistikas pārvalde vēstīja, ka dabasgāzes kopējais patēriņš Latvijā ir samazinājies par 30 % salīdzinājumā ar 2021. gadu. To redzam arī savā saimniecībā – lietotāju skaits ir samazinājies gandrīz par 16 tūkstošiem salīdzinājumā ar 2021. gada beigām. Ņemot vērā šo būtisko lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma samazinājumu, ir nepieciešams veikt korekcijas tarifu struktūrā un sabalansēt tarifu attiecību starp tarifu grupām,” skaidro AS “Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.

Izstrādājot izmaiņas, spēkā esošā tarifu struktūra būtiski netiek mainīta. Sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ietver fiksētu komponenti atbilstoši pieslēguma atļautajai vai pieteiktajai slodzei un mainīgu komponenti atbilstoši piegādātās dabasgāzes apjomam, kā arī sezonālo tarifu, kas paredzēts tiem lietotājiem, kuri 85 % no kopējā gada dabasgāzes patēriņa izmanto laika posmā no maija līdz novembrim.

Ar tarifu struktūras izmaiņām GASO piedāvā apvienot S6 un S7 tarifu grupas lietotājus vienā lietotāju grupā S6 ar robežu no 132 778 800,1 līdz 1 353 800 000 KWh, attiecīgi mainot S8 tarifu grupas nosaukumu uz S7 (saglabājot patēriņa robežu virs 1 353 800 000 KWh). Tāpat GASO piedāvā izņemt ārā specializēto (sezonālo) 5.–8. tarifu grupas, jo šādu tarifu lietotāji nepastāv.

Neskatoties uz to, ka GASO izmaksu pieaugumu pirmajā un otrajā tarifu periodā ietekmēja inflācija, GASO regulatīvajā tarifu periodā, kas apstiprināts uz 4,5 gadiem, joprojām plāno sasniegt tarifu projektā ietverto 3 % efektivitātes rādītāju, sasniedzot 7,5 miljonu eiro ietaupījumu. Papildus tam GASO turpina veikti dažādus pasākumus, lai maksimāli efektīvi izmantotu uzņēmuma resursus un turpinātu samazināt ekspluatācijas izmaksas. Uzņēmumā 2022. gadā tika apstiprināts enerģijas taupīšanas rīcības plāns, kura īstenošanas rezultātā GASO šogad līdz oktobrim ietaupījusi 145 tūkst. kWh.

Plānots, ka izmaiņas diferencēto tarifu struktūrā stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

AS “Gaso” 2023. gada 29. novembrī publicēja paziņojumu par noteiktajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.231.

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS “Eesti Gaas”.

Atpakaļ