GASO iesniedz jaunu dabasgāzes sadales tarifu projektu

AS “Gaso” vērsusies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, iesniedzot jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektu. Tas paredz nelielu fiksētās maksas pieaugumu par 5% otrās līdz astotās tarifu grupas lietotājiem, vienlaikus dabasgāzes sadales tarifs šo tarifu grupu lietotājiem tiks samazināts par 4% līdz 30%. Gan fiksētās, gan mainīgās komponentes pieaugums paredzēts tikai mazajiem pieslēgumiem, kuru patēriņš ir neliels, bet arī šiem pieslēgumiem infrastruktūra ir jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā.

“Spēkā esošais tarifu modelis, ko Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja pirms diviem gadiem, ir bijis kā dabasgāzes sadales tīkla audits, kas mums ļāvis sakārtot un uzlabot gāzapgādes sistēmu kopumā. Gāzes infrastruktūras drošība skar ne vien visus dabasgāzes patērētājus, bet arī viņu kaimiņus un gāzesvada tuvumā dzīvojošos, tāpēc mums ir jāturpina investīcijas gāzes sadales tīkla atjaunošanā un uzturēšanā, lai līdz minimumam samazinātu bīstamu situāciju rašanās iespējas,” uzsver AS “Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.

“Nulles” un zema patēriņa pieslēgumiem, tajā skaitā mājsaimniecībām, kas dabasgāzi patērē tikai ēdiena gatavošanai, fiksētā tarifa daļa pieaugs par 0,73 eiro. Gada griezumā gāzes plīšu īpašniekiem jārēķinās ar vidējo izmaksu pieaugumu par 13,4 eiro, bet pārējās tarifu grupās līdz ar jauno sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu vidējais maksājums gadā samazināsies. Lielākajai daļai dabasgāzes patērētāju sadales mainīgā komponente tiks samazināta par 4% līdz 30%. Piemēram, 2. grupas patērētājiem vidējais samazinājums būs par 7%, savukārt 8. grupas patērētājiem – par 30%.

“Šie divi gadi ir pagājuši intensīvā tīkla sakārtošanas darbā. Varu viennozīmīgi apgalvot, ka dabasgāzes sadales tīkls šodien ir kļuvis efektīvāks. Esam strādājuši pie dabasgāzes pieslēgumu pievilcības veicināšanas patērētāju acīs, lai sekmētu dabasgāzes izmantošanas pieaugumu. Atbilstošas infrastruktūras sagatavošana, procedūru vienkāršošana, lai jauna pieslēguma izveide būtu maksimāli ērta, vienkārša un par saprātīgu samaksu, ir devusi to, ka dabasgāzes pieslēgums ir kļuvis lētāks un pieejamāks. Patērētāji to novērtē – pieslēgumu skaits pieaug vidēji par 1 500 gadā,” skaidro I. Pētersone-Godmane.

Jaunais tarifu projekts sagatavots un iesniegts, īstenojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izvirzītos nosacījumus, ka divu gada laikā AS “Gaso” komisijai atkal jāsniedz visa nepieciešamā informācija par sistēmas darbību un izmaksām. Sadales sistēmā vairāk nekā 90% izmaksu ir fiksētas un nav atkarīgas no patērētā dabasgāzes apjoma, jo neatkarīgi no patēriņa ir jānodrošina tīkla uzturēšana, atjaunošana un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi. Lai garantētu gāzes apgādes drošību, vairāk nekā 5 300 km garais dabasgāzes sadales tīkls ir pakāpeniski jāatjauno, veicot regulāras investīcijas.

2020. gadā AS “Gaso” plāno investēt aptuveni 11 milj. eiro sadales sistēmas pakalpojumu nodrošināšanai un uzlabošanai, un līdzvērtīga apjoma investīcijas plānotas gan 2021. gadā, gan turpmāko četru gadu laikā. Uzņēmums katru gadu izbūvē ap 25 km jaunas infrastruktūras, kas rada iespējas piesaistīt jaunus lietotājus gan privātmāju, gan rūpnieciskajā sektorā.

Atpakaļ