Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remontdarbi notiks Jēkabpilī un Rēzeknē?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

Visu vasaru GASO Jēkabpils iecirknis īstenos kondensāta savācēju un hidroslēgu rekonstrukcijas programmu. Minētie darbi ir uzsākti un turpināsies Jēkabpilī:

  • Celtnieku ielas mikrorajonā;
  • Krasta ielas mikrorajonā.

Kopumā plānots rekonstruēt 6 kondensāta savācējus un 10 hidroslēgus.

Darbu veikšana notiks sadalot mikrorajonus nosacītās daļās, lai pēc iespējas samazinātu atslēdzamo objektu skaitu un dabasgāzes pārtraukumu ilgumu.

Daļa no rekonstruējamām ierīcēm  tiks aizstāta ar mūsdienu pazemes noslēgierīcēm, lai iespējamo avārijas vai remontdarbu gadījumā būtu iespēja operatīvi atslēgt no gāzes apgādes konkrētu mikrorajona daļu, neskarot citus gāzes lietotājus.

Veicot augstākminātos darbus, tiks pārtraukta gāzes apgāde daudzdzīvokļu māju un  dažu privātmāju patērētājiem, par ko lietotāji tiks brīdināti laicīgi pirms darbu uzsākšanas. Dabasgāzes pārtraukums plānots ne ilgāk par 48 stundām katram objektam. Protams, darba gaitā, var rasties neparedzētas situācijas, kas var ietekmēt laika nobīdi.

Gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas laikā tiks veikti arī rakšanas darbi, kas iedzīvotājiem var radīt zināmas īslaicīgas  neērtības, bet ielu slēgšana nav plānota.

 

Vasarā līdz novembrim arī Rēzeknē, Pulkveža Brieža ielā 1, paredzēta katodstacijas KS-292 rekonstrukcija. Katodstacijas rekonstrukcija nepieciešama, lai pasargātu gāzesvadus no korozijas.

Minētie darbi ir uzsākti un tos paredzēts pabeigt līdz 30.11.2024.

Rekonstrukcija notiek bez dabasgāzes padeves pārtraukšanas Rēzeknes lietotājiem.

 

Kāpēc ir jāveic  hidroslēgu un kondensāta savācēju rekonstrukcija?

Zemā spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai, bet kondensātsavācēji – gāzesvados esošā šķidruma savākšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam, kas nav mazsvarīgi: hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.

Kondensātsavācēji galvenokārt izbūvēti bijušajās sašķidrinātās gāzes sistēmās, un mūsdienās to nepieciešamība reti ir pamatota. Galveno bīstamību sadales gāzesvadu sistēmās hidroslēgi un kondensātsavācēji rada tādēļ, ka tie var būt vairāk par piecdesmit gadiem veci, izgatavoti darbnīcu apstākļos, izbūves brīdī to metinājumu šuvēm netika veikta radiogrāfiskā pārbaude un tie atrodas blīvi apdzīvotās teritorijās, galvenokārt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalmos. Šī brīža pieredze, veicot minēto sistēmas elementu likvidāciju, liecina, ka to stāvoklis ilgtermiņā var kļūt par nopietnu bīstamo faktoru gāzapgādes sistēmas drošībai, tādēļ tiek veikta to nomaiņa vai likvidācija.

 

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS “Eesti Gaas”.

Atpakaļ