Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Bauskā un Bauskas novadā?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

No jūnijā līdz decembrim plānotas zemā spiediena pazemes gāzesvadu:

  • hidroslēgu pārbūve Bauskā, Ceriņu ielā 3, Dārza ielā 24 un 26, Salātu ielā 30, Skolas ielā 15, Korfa dārzā;
  • Ievadmezglu pārbūve Mūsa 3, Mūsa, Gailīšu pagastā;
  • Noslēgierīces izbūve Vecumnieku pagastā, Misa, Stacijas ielā 10.

Būvdarbu laikā māju iedzīvotājiem tiks atslēgta gāzes padevi uz vienu dienu. Par gāzes padeves pārtraukumu uz būvdarbu laiku lietotāji tiks informēti piecas dienas pirms darbu uzsākšanas.
Iepriekšminēto darbu mērķis ir nodrošināt lietotājiem drošu un nepārtrauktu dabasgāzes piegādi.

 

Kāpēc jāmaina vai jālikvidē hidroslēgi?

Pakāpeniski tiek realizēta padomju laikā uzstādīto hidroslēgu demontāža, to vietā uzstādot bezaku noslēgierīces. Zema spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam – kas nav mazsvarīgi – hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.

Kāpēc jāveic noslēgierīču un dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas un ražotas pirms vairākiem desmitiem gadu un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.

Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētos defektus, bojājumus un tīkla ierīču kopējo stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs, bet pat tehniski neiespējams.

Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīkla ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jaunās noslēgierīces, kā arī ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, samazinās gāzes noplūdes iespēja.

 

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS “Eesti Gaas”.

Atpakaļ