Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Daugavpilī?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus dabasgāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi dabasgāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa dabasgāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu  un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

No jūnija līdz jūlijam GASO Daugavpils iecirknis veiks vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadu sacilpojuma izbūvi ar skapjveida gāzes regulēšanas punktu (SGRP) Vecpils un Strazdu ielu rajonā, Daugavpilī.

Darbu rezultātā vidējā spiediena sadales gāzesvads tiks sacilpots ar esošo zemā spiediena sadales gāzesvadu, nodrošinot esošās infrastruktūras efektīvāku izmantošanu, stabilizējot spiedienu dabasgāzes sadales sistēmā, kā arī nodrošinot drošu un nepārtrauktu dabasgāzes apgādi privātmāju mikrorajonam “Ruģeļi” no vairākiem piegādes avotiem.

 

Tāpat vasaras un rudens mēnešos GASO veiks hidroslēgu un kondensāta savācēju rekonstrukcijas darbus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos.

Darbu laikā iespējami īslaicīgi dabasgāzes padeves pārtraukumi, par kuriem attiecīgo rajonu dabasgāzes lietotāji tiks informēti savlaicīgi – vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Lai neveidotos situācija, kad īsā laika posmā pēc iekšpagalmu rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, tiktu uzsākti sadales sistēmas rekonstrukcijas darbi, GASO Daugavpils iecirknis rūpīgi plāno darbus, pielāgojoties labiekārtošanas procesiem dzīvojamo māju pagalmos, aktīvi komunicē ar atbildīgajām instancēm.

 

No jūlija līdz oktobrim visos Daugavpils rajonos notiks gāzesvadu tehniskā apsekošana ar mērķi noskaidrot iespējamos gāzesvadu ievadmezglu virszemes daļas bojājumus un dabasgāzes noplūdes. Konstatētie bojājumi tiks laicīgi lokalizēti un likvidēti.

Visdrīzāk vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem jārēķinās ar īslaicīgiem dabasgāzes padeves pārtraukumiem. Iedzīvotāji par tiem tiks informēti savlaicīgi.

Darbi garantēs drošu turpmāku ievadu ekspluatāciju un dabasgāzes noplūžu rašanās risku mazināšanu.

 

Septembrī plānots nomainīt skapjveida gāzes regulēšanas punktus (SGRP) Daugavpilī Balvu ielā 3 un 18.novembra ielā 321V. Tas prasīs īslaicīgu (viena darba diena) dabasgāzes padeves pārtraukumu visiem dzīvokļiem daudzīvokļu mājās Balvu ielā 3, Balvu ielā 3A, 18.Novembra 321V. Bet šīs īslaicīgas neērtībām ir to vērtas, jo rekonstrukcija nodrošinās gāzapgādes sistēmas darbības uzlabošanu, traucējumu novēršanu, dabasgāzes noplūžu rašanās risku mazināšanu.

 

Kāpēc jāmaina vai jālikvidē hidroslēgi un kondensāta savācēji, jāveic dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Pakāpeniski tiek realizēta pirms trīsdesmit un vairāk gadiem uzstādīto kondensāta savācēju un hidroslēgu demontāža, to vietā uzstādot bezaku noslēgierīces. Zema spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai, bet kondensāta savācēji – gāzesvados esošā šķidruma savākšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam, kas nav mazsvarīgi: hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.

Kondensātsavācēji galvenokārt izbūvēti bijušajās sašķidrinātās gāzes sistēmās, un mūsdienās to nepieciešamība reti ir pamatota. Galveno bīstamību sadales gāzesvadu sistēmās hidroslēgi un kondensāta savācēji rada tādēļ, ka tie ir līdz pat sešdesmit gadus veci, izgatavoti darbnīcu apstākļos, to metinājumu šuvēm netika veikta radiogrāfiskā pārbaude un tie atrodas blīvi apdzīvotās teritorijās, galvenokārt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalmos.

Lai modernizētu esošās gāzapgādes sistēmas un paaugstinātu to drošību, jau vairākus gadus tiek veikta plānveida dabasgāzes ievadu apsekošana un atjaunošana visos GASO iecirkņos. Nepieciešamību veikt gāzesvadu remontu vai renovāciju, kā arī nepieciešamo rekonstrukcijas darbu apjomu (tiek rekonstruēts ievadmezgls, kopā ar ievadlīkumu, kas paredz arī ievērojamos rakšanas darbus un pazemes gāzesvada posma nomaiņu, vai tiek rekonstruēta tikai virszemes ievadmezgla daļa)  nosaka pamatojoties uz gāzesvada tehniskā stāvokļa novērtējuma, kā arī citiem faktoriem.

Vairākus gadus ekspluatācijā esošo ievadmezglu  stāvoklis ilgtermiņā var kļūt par nopietnu bīstamo faktoru, līdz ar to ievadmezglu rekonstrukcijas darbi ir neatņemams pasākums dabasgāzes apgādes sistēmas ekspluatācijā.

Daudzīvokļu dzīvojamo māju un savrupmāju ievadmezglu rekonstrukcijas darbu veikšana vienlaikus tiek veikta ka ekspluatāciju izmaksu samazināšanas pasākums, jo analizējot GASO pamatoto neatliekamo remontu izsaukumu kopējo skaitu GASO piederības robežas, ievērojamā daļa no tiem ir saistīta tieši ar ekspluatācijā esošiem ievadmezgliem.

 

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS “Eesti Gaas”.

Atpakaļ