Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Jelgavā, Ozolniekos un Garozā?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

Vasaras vidū, jūlijā-augustā Ozolniekos, Meliorācijas ielā 23 plānots veikt hidroslēga, kondensāta savācēja rekonstrukcijas darbus.

Par gāzes padeves pārtraukumu uz darbu laiku lietotāji tiks informēti piecas dienas pirms darbu veikšanas.

Jūlijā ir ieplānoti arī sadales gāzesvada būvniecības darbi Jelgavā, Kalnciema ceļa rajonā, kuru izpildes laikā būs jārēķinās ar nebūtiskām ceļu satiksmes organizācijas izmaiņām Kalnciema ceļā 3-4 dienas ilgā laika posmā.

Augustā Garozā, Pļavu un Iecavas ielās plānota kondensāta savācēju likvidācija. Gāzes padeves pārtraukums uz darbu laiku būs Iecavas ielā 25, 27, 29, 31, 33 un Pļavu ielā 2, 4, 6, 8.
Piecas dienas pirms darbu veikšanas klienti tiks informēti par dabasgāzes pārtraukumiem.

Vasaras izskaņā no septembra līdz novembra beigām Jelgavā, Riekstu ceļa posmā no 2. līdz 3. līnijai plānota sadales gāzesvada būvniecība.

Būvdarbu laikā būs jārēķinās ar ceļu satiksmes ierobežojumiem Riekstu ceļā.
Sadales gāzesvada izbūve nodrošina iespēju lietotājiem savam īpašumu pieslēgt dabasgāzi.

Gada izskaņā no oktobra līdz decembra beigām plānota sadales gāzesvada būvniecība Jelgavā, Zirgu ielā no Smilšu ielas līdz Emīla Dārziņa ielai un Smilšu ielā no Smilšu ielas 10 līdz Augstkalnes ielai.

Būvdarbu laikā jārēķinās ar ceļu satiksmes ierobežojumiem Augstkalnes, Emīla Dārziņa, Zirgu un Smilšu ielās.

Sadales gāzesvadu izbūve Riekstu ceļā un Zirgu ielā nodrošinās iespēju potenciālajiem lietotājiem pieslēgt savam īpašumam dabasgāzi.

Darbu rezultātā dabasgāzes sadales sistēma tiks sacilpota, nodrošinot esošās infrastruktūras efektīvāku izmantošanu un iespēju operatīvi manevrēt ar gāzes plūsmām iespējamo avāriju un remontdarbu laikā bez dabasgāzes piegādes pārtraukšanas lietotājiem, stabilizējot spiedienu dabasgāzes sadales sistēmā, kā arī nodrošinot drošu un nepārtrauktu dabasgāzes apgādi no vairākiem piegādes avotiem.

Iepriekšminēto darbu mērķis ir nodrošināt lietotājiem drošu un nepārtrauktu dabasgāzes piegādi.

Atpakaļ