Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Jūrmalā?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

Sākot ar jūniju Jūrmalā plānots:

  • uzsākt darbus skapjveida gāzes regulēšanas punkta (SGRP) izbūvei Nomales ielā. Darba gaitā tiks veikti rakšanas darbi un pazemes gāzesvada izbūve. Projekta realizācija uzlabos gāzes apgādes stabilitāti Dzintaru mikrorajonā.

Jūlijā plānots:

  • veikt pazemes gāzesvadu hidroslēga nomaiņu uz bezaku noslēgierīci Jaunjelgavas ielā. Darba gaitā tiks atrakts pazemes gāzesvads, tiks veikti gāzesvada montāžas darbi. Darbu plānots paveikt 3 - 4 darba dienās. Šī projekta realizācija paaugstinās gāzapgādes drošību mazstāvu dzīvojamo  māju kvartālā Bulduru mikrorajonā.
  • izbūvēt pazemes sadalošā gāzesvada noslēgierīci Ezeru ielā Mellužu mikrorajonā, veicot rakšanas darbus. Darbus plānots paveikt 2 darba dienās. Par gāzes padeves pārtraukumu uz būvdarbu laiku lietotāji tiks informēti piecas dienas pirms darbu uzsākšanas. Noslēgierīces izbūve paaugstinās Mellužu mikrorajona gāzapgādes drošību.

No jūlija līdz oktobrim plānots:

  • veikt gāzes ievadu virszemes daļu rekonstrukciju vairākām daudzdzīvokļu ēkām. Darba gaitā rakšanas darbi nav paredzēti. Par gāzes padeves pārtraukumu uz būvdarbu laiku lietotāji tiks informēti piecas dienas pirms darbu uzsākšanas.

No jūlija līdz novembrim paredzēta:

  • vidējā spiediena sadales gāzesvada izbūve Bulduru prospektā no 12.līnijas līdz 13.līnijai. Darba gaitā tiks veikti lokāli rakšanas darbi un pazemes gāzesvada izbūve izmantojot beztranšeju metodi.

Iepriekšminēto darbu mērķis ir nodrošināt lietotājiem drošu un nepārtrauktu dabasgāzes piegādi.

 

Kāpēc jāmaina vai jālikvidē hidroslēgi un kondensātsavācēji, jāveic dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Veicot gāzesvadu aku, tajās uzstādīto noslēgierīču, kā arī virszemes noslēgierīču apsekošanu, visai bieži tiek konstatēti dažādu veidu bojājumi, kas nekavējoties tiek novērsti. Ja remontdarbus veikt nav iespējams, tiek lemts par noslēgierīču nomaiņu vai likvidāciju, to nomaiņas, likvidācijas vai uzstādīšanas darbus iekļaujot AS “Gaso” kapitālieguldījumu programmā.

Pakāpeniski tiek realizēta arī padomju laikā uzstādīto kondensāta savācēju un hidroslēgu demontāža, to vietā uzstādot bezaku noslēgierīces. Zema spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai, bet kondensātsavācēji – gāzesvados esošā šķidruma savākšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam, kas nav mazsvarīgi: hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.

Kāpēc jāveic  dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas pirms vairākiem desmitiem gadu un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.

Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētos defektus, bojājumus un tīkla ierīču kopējo stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs, bet pat tehniski neiespējams.

Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīkla ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jauni  ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, jo samazinās gāzes noplūdes iespēja.

 

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS “Eesti Gaas”.

Atpakaļ