Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Liepājā, Grobiņā, Brocēnos un Saldū?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

No jūnija līdz decembrim GASO Liepājas iecirknis veiks:

 • gāzesvadu ievadmezglu pārbūvi Liepājā, Grobiņā un Saldū

  Ievadu pārbūves laikā īslaicīgi (uz vienu darbadienu) tiks pārtraukta dabasgāzes padeve lietotājiem. Par gāzes padeves pārtraukumu uz būvdarbu laiku lietotāji tiks informēti piecas dienas pirms darbu uzsākšanas.
  Ievadu pārbūves mērķis – modernizēt gāzapgādes ievadmezglu, paausgtināt gazificējamā objekta drošību.

 • gāzesvadu hidrosēgu pārbūvi Brocēnos Lielcieceres un Jaunatnes ielās
  Hidroslēgu pārbūves laikā, iespējams, īslaicīgi (uz vienu darbadienu) tiks pārtraukta dabasgāzes padeve lietotājiem,  kā arī, iespējams, tiks ierobežota gājeju un satiskmes līdzekļu pārvietošanās.
  Pirms darbu uzsākšanas iedzīvotāji tiks informēti par dabasgāzes padeves atslēgšanu.
  Hidroslēgu pārbūves mērķis – modernizēt dabasgāzes sadales sistēmas un paaugstināt tās drošību.

Vasaras otrā pusē, no jūlija līdz oktobrim Liepājā, Ventspils, Ziemeļu un Kviešu ielu krustojuma rajonā tiks izbūvēts jauns skapjveida gāzes regulēšanas punkts (SGRP) un plānota sadales gāzesvada būvniecība.

Būvdarbu laikā būs jārēķinās ar ceļu satiksmes ierobežojumiem Ventspils un Kviešu ielās.

Darbu rezultātā dabasgāzes sadales sistēma tiks sacilpota nodrošinot esošās infrastruktūras efektīvāku izmantošanu, iespēju operatīvi manevrēt ar gāzes plūsmām iespējamo avāriju un remontdarbu laikā, nepārtraucot dabasgāzes piegādi lietotājiem, stabilizējot spiedienu dabasgāzes sadales sistēmā, kā arī nodrošinot drošu un nepārtrauktu dabasgāzes apgādi no vairākiem piegādes avotiem.

Kāpēc jāmaina vai jālikvidē hidroslēgi?

Pakāpeniski tiek realizēta padomju laikā uzstādīto hidroslēgu demontāža, to vietā uzstādot bezaku noslēgierīces. Zema spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam, kas nav mazsvarīgi: hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.

Kāpēc jāveic  dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas un ražotas pirms vairākiem desmitgadēm un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.

Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētus defektus, bojājumus un kopējo tīkla ierīču stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts dažreiz var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs bet pat tehniski neiespējams.

Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīklā ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jauni ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, samazinās gāzes noplūdes iespēja.

 

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS “Eesti Gaas”.

 

Atpakaļ