Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Ogrē, Ogresgalā un Saulesdārzā?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu  un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

Jūnijā, jūlijā un augustā GASO Ogres iecirknis veiks hermētiskuma pārbaudes

  • Ogres pilsētā Zilokalnu prospektā 16; 18; 20; 22; 24.
  • Ogresgala ciematā “Liepas 1” un “Liepas 2”.

Minēto darbu laikā tiek pārtraukta dabasgāzes padeve uz laika posmu, kas parasti sastāda 3 stundas, bet atkarībā no pārbaudes laikā konstatētiem sistēmas trūkumiem var aizkavēties arī ilgāk.
Izpildot šos darbus tiek izvērtēta nepieciešamība pēc ievadmezglu rekonstrukcijas, kuras rezultātā gāzesvada ievads iegūst estētiskāku skatu, samazinās iespējamo noplūžu skaits.
Piecas dienas pirms darbu veikšanas klienti tiks informēti par dabasgāzes pārtraukumiem.


Jūnijā, jūlijā un augustā GASO Ogres iecirknis uzsāks hidroslēgu un kondensātsavācēju likvidāciju (kopā 8. gab) Ogres pilsētā adresēs:

  • Turkalnes ielā 1, 1A, 3A, 5, 9;
  • Sūnu ielā 1.

Minēto darbu laikā tiek pārtraukta dabasgāzes padeve adresēs Turkalnes iela 1, 1A līdz 8 stundām (darbu izpilde 8:00-17:00). Pārējās adresēs netiks ietekmēti dabasgāzes patērētāji. Atsevišķās darbu vietās var tikt ierobežota gājēju un transporta kustība.

SGRP rekonstrukcijas darbi

Kopā ar hidroslēgu likvidāciju plānots veikts skapjveida gāzes regulēšanas punkta (SGRP) rekonstrukciju, Turklanes ielā 3A. Darbu vietā var tik ierobežota gājēju un transportu kustība darbu laikā.

Bezaku noslēgierīces uzstādīšanas darbi Saulesdārzā

Jūlijā plānots uzstādīt papildus bezaku noslēgierīci uz sadalošā PE250 gāzesvada. Darbu izpildē netiks ietekmēti dabasgāzes patērētāji, darbu izpildes vietā var tik ierobežota transporta kustība.


Kāpēc jāmaina vai jālikvidē hidroslēgi un kondensātsavācēji?

Veicot gāzesvadu aku, tajās uzstādīto noslēgierīču, kā arī virszemes noslēgierīču apsekošanu, visai bieži tiek konstatēti dažādu veidu bojājumi, kas nekavējoties tiek novērsti. Ja remontdarbus veikt nav iespējams, tiek lemts par noslēgierīču nomaiņu vai likvidāciju, to nomaiņas, likvidācijas vai uzstādīšanas darbus iekļaujot AS “Gaso” kapitālieguldījumu programmā.  

Pakāpeniski tiek realizēta arī padomju laikā uzstādīto kondensāta savācēju un hidroslēgu demontāža, to vietā uzstādot bezaku noslēgierīces. Zema spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai, bet kondensātsavācēji – gāzesvados esošā šķidruma savākšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam, kas nav mazsvarīgi: hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.

Kāpēc jāveic  dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas pirms vairākiem desmitiem gadu un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.
Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētos defektus, bojājumus un tīkla ierīču kopējo stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs, bet pat tehniski neiespējams.
Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīkla ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jauni  ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, jo samazinās gāzes noplūdes iespēja.

 

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS “Eesti Gaas”.

Atpakaļ