Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Vecumnieku pagastā un Bauskā?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

24. jūlijā GASO Bauskas iecirknis veiks gāzesvadu hidroslēgu nomaiņu Bauskā, Lāčplēša un Pionieru ielu krustojumā 

Vēl darbi tiks veikti:

Jūlijā: Miera iela; Zaļā iela 11.

Augustā: Ceriņu iela 1, 4, 5; Biržu iela 10

Septembrī: gāzesvadu ievadmezglu pārbūve Misā (Vecumnieku pagasts, Bauskas novads) adresēs:  Misas Kūdra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13.

Ievadu pārbūves laikā īslaicīgi (uz vienu darbdienu) tiks pārtraukta dabasgāzes padeve lietotājiem. Ievadu pārbūves mērķis – modernizēt gāzapgādes ievadmezglu, paaugstināt gazificējamā objekta drošību.

Hidroslēgu pārbūves laikā, iespējams, īslaicīgi (uz vienu darbdienu) tiks pārtraukta dabasgāzes padeve lietotājiem,  kā arī, iespējams, tiks ierobežota gājēju un satiskmes līdzekļu pārvietošanās.

Piecas dienas pirms darbu uzsākšanas iedzīvotāji tiks informēti par dabasgāzes padeves atslēgšanu.

Hidroslēgu pārbūves mērķis – modernizēt dabasgāzes sadales sistēmu un paaugstināt tās drošību.

 

Kāpēc jāmaina vai jālikvidē hidroslēgi?

Pakāpeniski tiek realizēta padomju laikā uzstādīto hidroslēgu demontāža, to vietā uzstādot bezaku noslēgierīces. Zema spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam – kas nav mazsvarīgi – hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.

 

Kāpēc jāveic noslēgierīču un dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas un ražotas pirms vairākiem desmitiem gadu un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.

Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētos defektus, bojājumus un tīkla ierīču kopējo stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs, bet pat tehniski neiespējams.

Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīkla ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jaunās noslēgierīces, kā arī ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, samazinās gāzes noplūdes iespēja.

 

Atpakaļ