Nodibināta akciju sabiedrība “Gaso”

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” informē, ka 2016. gada 11. februāra Enerģētikas likuma grozījumi paredz dabasgāzes sadales sistēmas operatora nodalīšanu no Latvijas Gāzes, izveidojot atsevišķu kapitālsabiedrību un nodrošinot neatkarīgu pārvaldību atbilstoši Enerģētikas likuma 45. panta otrās un trešās daļas prasībām, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.


2017. gada 15. augusta AS “Latvijas Gāze” akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par uzņēmuma reorganizāciju, nodalot meitasuzņēmumā dabasgāzes sadales sistēmas operatoru.

2017. gada 22. novembrī, pildot Enerģētikas likuma prasības nošķirt sadali no tirdzniecības, tika nodibināta akciju sabiedrība “Gaso”, turpmāk GASO.

GASO būs vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas, pārņemot AS “Latvijas Gāze” tehnisko infrastruktūru un iecirkņus, nodrošinās dabasgāzes tīklu drošību, tehniskos pakalpojumus un patēriņa uzskaiti.

GASO būs AS “Latvijas Gāze” meitasuzņēmums, darbu uzsāks 1. decembrī.

 

GASO valdes sastāvs:

  • Ilze Pētersone-Godmane - valdes priekšsēdētāja
  • Antons Bubenovs
  • Joahims Hokerts
  • Baiba Bebre
  • Aleksandrs Koposovs
Atpakaļ